Zapoznaj się z naszą ofertą.

Przygotowujemy przejrzyste indywidualne wyceny wraz z harmonogramem prac.

MxA ARCHITEKTURA

Projekty wielobranżowe

Opracowywanie projektów wielobranżowych dla wszystkich faz projektu, wraz z kosztorysami, niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców oraz opiniami

MxA ARCHITEKTURA

Nadzory autorskie

Pełnienie nadzoru autorskiego, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie

MxA ARCHITEKTURA

Budynki energooszczędne

Projektowanie budynków wydajnych energetycznie, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii

MxA ARCHITEKTURA

Reprezentacja Inwestora

Pełne reprezentowanie Inwestora w relacjach urzędowych, załatwianie formalności związanych z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem budowy i innych procedur

MxA ARCHITEKTURA

Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze

Przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej dla wszystkich faz projektu, w tym przygotowywanie projektów budowlanych na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę

MxA ARCHITEKTURA

Doradztwo w zakresie procesu budowlanego

Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących procesu budowlanego, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie procesu budowlanego.

MxA ARCHITEKTURA

Analizy możliwości zabudowy działki

Ocena możliwości zabudowy działki, uwzględniając obowiązujące przepisy, decyzję o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz inne uwarunkowania lokalne.

MxA ARCHITEKTURA

Projekty wnętrz

Projektowanie i aranżacja wnętrz, ze szczególnym naciskiem na funkcjonalność i estetykę komfortowe kompozycje przestrzenne wnętrz.

MxA ARCHITEKTURA

Wizualizacje architektoniczne, animacje, interaktywne zwiedzanie

Realistyczne wizualizacje, animacje oraz interaktywne modele cyfrowe (wirtualne zwiedzanie, VR).