BOJ-v1

Budynek mieszkalny jednorodzinny

BOJ-koncepcja 1. Zamierzenie obejmuje nadbudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Istniejący budynek charakteryzuje się dachem mansardowym, którego ciemny kolor wyraźnie kontrastuje z białym tynkiem ścian. Przy istniejącym obiekcie zaprojektowaliśmy nową część, funkcjonalnie niezależną od dotychczasowej zabudowy. Nadrzędnym celem projektowym było to, aby część nowa była atrakcyjna wizualnie. Zaprojektowana w stylu nowoczesnym nadbudowa i rozbudowa harmonijnie komponuje się z istniejącym fragmentem budynku. Dwukondygnacyjna część nowa jest wyraźnie inna od istniejącej, ale nie jest krzykliwa i współgra z resztą. Na dachu budynku zaprojektowaliśmy taras zielony z zielenią niską oraz średniowysoką. Budynek projektujemy w standardzie energooszczędnym – z ponadnormatywną warstwą termoizolacji, z użyciem nowoczesnych technologii i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Lokalizacja Kraków
Powierzchnia netto 100 m kwadratowych
Faza inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlany, reprezentacja
Data 2022
Back to list

Related Projects