SOS

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Prace polegały na zaprojektowaniu nadbudowy, rozbudowy istniejącego budynku oraz zaadaptowanie go pod funkcję mieszkalną. Zamierzenie znajduje się w drugiej linii zabudowy względem drogi publicznej. Elewację zaprojektowaliśmy w jasnych tonacjach w charakterze modularnym. Ze względu na specyfikę prac polegających na nadbudowie i rozbudowie, bazujemy na budynku istniejącym i z tego wynikają pewne ograniczenia. Musieliśmy to wziąć pod uwagę i finalnie dopasować przyjęte rozwiązania w zakresie nowego układu pomieszczeń i kompozycji przestrzennej w taki sposób, żeby budynek był estetyczny i funkcjonalny. Surowa i minimalistyczna forma stanowi atut tego budynku. Zakres naszych prac obejmował inwentaryzację architektoniczną, doradztwo, analizy możliwości zabudowy, koncepcję, koordynację międzybranżową oraz reprezentację Inwestora.

Lokalizacja powiat Wadowice
Powierzchnia netto 73 m kwadratowe
Faza inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlany, reprezentacja
Data 2022
Back to list