ARCHITEKT

DLACZEGO MxA ARCHITEKTURA?

Krok jeden

optymalizowanie rozwiązań projektowych pod kątem związanych z nimi kosztów realizacji inwestycji

sporządzana przejrzysta umowa na prace projektowe, poprzedzona indywidualną wyceną wraz z harmonogramem prac

pełne zaangażowanie w prace projektowe

architektura

Krok dwa

odpowiedzialność za podejmowane prace: obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie od działalności biura na kwotę dostosowaną do podejmowanych zadań

informowanie o postępie prac, pełna współpraca podczas projektowania oraz budowy, w tym możliwość pełnienia nadzorów autorskich

architektura

Krok trzy

projekt opracowuje osoba z uprawnieniami budowlanymi: jakość opracowania, zgodność z przepisami prawa budowlanego, szeroka wiedza techniczna

kompletne projekty z niezbędnymi opracowaniami branżowymi, stosownie do potrzeb (sanitarne, wentylacja, klimatyzacja, elektryczne, konstrukcja, ekspertyzy, kosztorysy)

architektura